I miniveletrh může být „velkým“

Název „Miniveletrh cestovního ruchu“ v mnohých může evokovat něco, s čím je zbytečné ztrácet čas. Avšak opak je pravdou. Mnohdy i takováto akce je pro dobrou věc prospěšná.

I my jsme se řídili touto větou, a proto jsme využili nabídku Magistrátu města Most a miniveletrhu se s nadšením zúčastnili. Uskutečnil se dne 13. 6. 2017 v Mostě a musíme konstatovat, že hojná návštěvnost byla pro nás velkým překvapením. Naším hlavním artiklem byl samozřejmě společný projekt s městem Seiffen „Aktivní prožití společných dějin a tradic v Krušných horách“, který je podpořen z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 - 2020. Příchozí jsme informovali o výstavbě hrázděného domu na Lesné a historické kovárny ve skanzenu v Seiffenu. Upozornili jsme je na připravované volnočasové aktivity na obou stranách hranice, jenž se uskuteční v průběhu tohoto roku, a také jsme neopomněli „navnadit“ kolemjdoucí na nové propagační materiály a publikace, které budou v průběhu realizace vytvořeny. Děti a nejen ty využily možnosti strávit chvilky v provizorních kreativních dílničkách, jež byly součástí naší prezentace. Velký zájem byl o interaktivní publicitní panely, u kterých se kolemjdoucí fotografovali.

Musíme konstatovat, že jsme měli opravdu plné ruce práce, chvílemi jsme nevěděli kam dřív skočit a komu se věnovat. Ještě, že nám vypomohli i zástupkyně projektového partnera ze Seiffenu a naši dobrovolníci. Bylo příjemné vyzkoušet si, jaké situace mohou nastat při akcích tohoto druhu. Pro plánované velké veletrhy budeme nyní připraveni.

Za nás tedy můžeme potvrdit, že i když je něco „mini“ neznamená to nutně, že je to malé či nedůležité. Pro nás byl Miniveletrh cestovního ruchu v Mostě „VELKÝM“!


Starší články