Lesenské Šlapání zelí

Horský klub Lesná již posedmé uspořádal tradiční šlapání zelí. Akce přispívá k uvědomění si původních plodin regionu a jejich významu. „Lesenské šlapání zelí“ bylo podpořeno z programu Podpora komunitního života na venkově. Zážitek spojený se šlapáním zelí přiláká ročně další a další návštěvníky. Ti si mohou obléknout připravené holínky a krušnohorské kroje a pod dozorem zkušených „šlapaček“ ušlapat zelí. Kromě samotného šlapání je možno zakoupit si oblíbené zabijačkové pochutiny, které k tradiční česko-německé veselici patří. Vše bylo doprovozeno vystoupením hudebních těles. Nyní usilujeme o udělení značky pro akci „Lesenské šlapání zelí“ jako Krušnohoří - regionální produkt - v kategorii zážitky.

Kdo chyběl, určitě přijďte příští rok, stojí to za to!


Starší články