Lesná ve znamení tradičních svátků jara a Velikonoc

Velikonoční svátky na vrcholcích hor, ukázky tradičních zvyků a rukodělných činností v autentickém prostředí krušnohorské chalupy, chlévě, zápraží….

Na Boží hod velikonoční 5. dubna 2015 proběhla na Lesné akce, která připomněla návštěvníkům někdejší podobu velikonočních svátků v Krušnohoří. Velikonoční jarmark s názvem „Pojďte s námi na koledu“ každoročně seznamuje návštěvníky s velikonočním cyklem od Popeleční středy až po Velikonoční pondělí. I ti nejmenší zde zhlédnou typickou výzdobu interiérů, a ochutnají tradiční sváteční stravu. Poznají, jak Velikonoce slavili naši předkové a jaké lidové zvyky se s nimi pojily.

Stěžejní náplní programu v Horském areálu Lesná, byly ukázky velikonočních zvyků a tradic, které představují zdroj poučení i zábavy a které přitahují stále větší počet návštěvníků do tohoto stále se rozvíjejícího areálu na vrcholcích Krušných hor za částečného přispění finančních prostředků z EU. K vidění byly ukázky zapomenutých řemesel v tradičních krušnohorských krojích. V Krušnohorském muzeu mohl každý pozorovat při práci košíkáře a paličkářku nebo si vyzkoušet hrnčířský kruh a prohlédnout si i obvyklou expozici muzea, v současné době obohacenou o tematickou výstavu věnovanou včelařství.

V kreativních dílnách Infocentra Lesenská pláň a v prostorách Vzdělávacího a rekreačního centra Lesná, o.p.s. si malí i velcí koledníci upletli pomlázku a dozvěděli se, co znamená červená, zelená či modrá barva darované pentle. Děvčata vázala věnce zdobené jarními květy a křepelčími vejci, zdobily se kraslice kořením a voskem, vyřezávala se dřevěná zvířátka z vysoustružených obručí, plstila se  ovčí vlna a ochutnávaly se čerstvě upečené jidáše. Nedělní odpoledne bylo zakončeno průvodem a vynášením Morany za doprovodu říkadel, zvuku řehtaček a klapačů. Morana byla podle starých zvyků upálena, všichni se rozloučili s paní zimou a přivítali tolik očekávané jaro.

Na své si přišli i turisté a milovníci cykloturistiky. Krátká prezentace, v podání předsedy klubu pana A. Herzána, jim představila výstupy projektu Přeshraniční celoroční cestovní ruch v regionu Seiffen-Lesná (webové stránky s traťovými profily cyklistických okruhů, turistickou hru "Geocaching" atd.)

O úspěšnosti jarmarku nasvědčuje skutečnost, že o velikonoční neděli zavítalo na Lesnou na cca 500 návštěvníků.

Mgr. Kateřina Herzánová


Fotogalerie:


Starší články