Pohádková Lesná 2016

Již po osmé uspořádal Mikroregion Lesenská pláň ve spolupráci s obcí Kurort Seiffen česko-německý dětský den Pohádková Lesná. Místo pohádkových bytostí však na návštěvníky čekal pohled do historie vskutku vzdálené, neboť letošní ročník proběhl pod názvem „Život Keltů“. Celou akci bylo možno realizovat pouze díky práci mnoha dobrovolníků a díky finanční podpoře z Fondu malých projektů – Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020.

Množství návštěvníků, kteří byli na místě více jak hodinu před zahájením, bylo potvrzením, že téma bylo vybráno dobře a oslava dne dětí na Lesné již má u veřejnosti své jméno. Program zahájili zástupci Mikroregionu Lesenská pláň spolu s paní Catrin Tolksdorf-Bilz a paní Alexandrou Novak, vyslankyněmi obce Seiffen. Na pódium byli následně pozváni dětští umělci, jejichž obrázky se dostaly do školního kalendáře Krušné hory očima dětí 2016/2017, každý z nich obdržel nejen věcné ceny, ale i unikátní kalendář.  Umělce výtvarné vystřídali umělci hudební ze Základní umělecké školy Jirkov. Nejprve zazpívali žáci pod vedením paní učitelky Kateřiny Jechové několik pohádkových písniček, po nich vystoupil, již pravidelný host, jazzový orchestr Red Dwarf Band.

V hlavní části programu ukázala divadelní společnost Vousův kmen, jak pracovali, vařili, lovili i bojovali Keltové v mladší době železné. Malí návštěvníci se poté proměnili v bojovníky římských legií a po důkladném výcviku svedli s Kelty lítou bitvu.

To, na co však netrpělivě čekaly všechny děti, byla soutěžní stanoviště. Splnění dvanácti různých úkolů, které prověřily jejich zručnost, nebojácnost a šikovnost, bylo odměněno dvanácti razítky do soutěžní kartičky. Za odevzdanou vyplněnou kartičku si děti odnášely plné náruče odměn.

Prudký liják, který se pokusil ukončit program, sice zahnal všechny pod střechu, ovšem i zde se děti mohly prokousávat k ukryté minci při koláčové soutěži. Jediné, co déšť překazil, bylo losování soutěžních lístků o pobyt v Horském hotelu Lesná. Z toho důvodu se 22. 6. sešli zástupci Mikroregionu Lesenská pláň, aby „oficiálně“ ukončili dětský den a vylosovali výherce, kterým se stala Emma Chabrová. Ta za dvanáct splněných úkolů vyhrála poukázku, která zahrnuje 8 x ubytování se snídaní a kredit na nápoje a jídlo v celkové hodnotě 1.700,-Kč v Horském hotelu Lesná.

Těší nás, že si cestu za hrami a Kelty našlo půl druhého tisíce návštěvníků a věříme, že si akci, i přes její náhlé ukončení užili.  


Starší články