Tábor Lesná 2015

HURÁ NA PRÁZDNINY

Tábor Lesná 2015

Uprostřed kvetoucích horských luk a tajemných lesů organizuje Vzdělávací a rekreační centrum Lesná v pořadí již VII. ročník letního tábora  s výukou anglického jazyka a environmentu.

Vážení rodiče – milé děti,

i v tomto roce připravujeme  pro malé táborníky dva turnusy letního tábora:

  1. turnus  3. 7. - 10. 7.  2015 již obsazen
  2. turnus  13. 7. - 20. 7. 2015 již obsazen

Letní tábor se uskuteční pod vedením kvalifikovaných pedagogických pracovníků ze základních škol, se zájmem o

problematiku environmentálního vzdělávání a znalostí přírody v okolí Lesné a Krušných hor.

Výuku angličtiny povede lektorka s bohatými zkušenostmi.

 

Pro vaši představu uvádíme několik aktivit, které s námi děti zažijí:

-          Děti se pomocí GPS orientují v neznámém prostředí, pracují ve skupinách, plní vědomostní úkoly, zdolávají překážky v přírodě, spojeni vysílačkami a vybaveni tablety nahrávají odpovědi na stanovištích

-          Stávají se hledači pokladů, s detektory kovu, malými rýči a krumpáči prohledávají lokality zaniklé obce Lesná

-          Poznávají vodní svět, zvuky živočichů, škůdce lesa, rozpoznávají houby

-          Při odlévání stop u krmelišť pracují se sádrou

-          Pracují s pracovními listy

-          Poznávají vodní svět a život v okolí rybníka, používají mikroskopy, lupy, odměrky a planktonky k odchytu vodních živočichů

-          Geologickými kladívky a ochrannými štíty kutají nerosty v geologickém parku, určují zrnitost nerostů

-          Loví luční hmyz síťkami, zkoumají anatomii bezobratlých živočichů

-          Soutěží v branných hrách

-          Hrají hry s environmentální tématikou

-          Pracují s přírodním materiálem, vypalují do dřeva, tvoří s tavicí pistolí

-          Poznávají dřeviny Krušných hor a rašeliniště v arboretu, byliny

-          Prohlídkou a výkladem v Krušnohorském muzeu zjistí, jak žili horalé před 150 lety, seznámí se s dnes již zapomenutými řemesly Krušných hor a vlastnoručně si některá z nich vyzkouší (paličkování, tkaní, hrnčířský kruh, předení, plstění…)

-          Sportují na víceúčelovém hřišti

-          Zpívají táborové písně u ohně

 

Více informací na tel. čísle 777796165,

Email: herzanova17@ seznam.cz

Mgr. Kateřina Herzánová – vedoucí tábora


Starší články