Zprostředkování společných historických hodnot lidových staveb a životního stylu včetně lidového umění v krušnohorském regionu Seiffen/Lesná

Krušnohorské muzeum na Lesná

Krušnohorské muzeum se nachází ve východní části Krušných hor, nedaleko měst Chomutova a Mostu. Bylo vybudováno v rámci projektu s názvem „Zprostředkování společných historických hodnot lidových staveb a životního stylu včetně lidového umění v Krušnohorském regionu Seiffen/Lesná" podpořeného z Programu Cíle3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013. Jeho součástí je nově vybudovaná replika Zvonice s plně funkčním zvonem a model 1:1 Krušn...
Celý článek


Výstupy projektu

Krušnohorci v minulosti a současnosti mezi Lesnou a Seiffenem Muzejní průvodce Materiály na semináře ZÁPISNÍK LESENSKÉHO OBJEVITELEaneb Za poznáním způsobu života obyvatel Krušnohoří v minulých časech Krušnohorský lidový dům – DVD spot...
Celý článek


Semináře a exkurze k projektu

Náplní organizovaných seminářů a konferencí k projektu jsou témata zabývající se historií Krušných hor jako celku, jejich infrastrukturou (od historie po současnost), krajinou, životem horalů před cca 100 lety a tradicemi. Jsou spolu s výpravnými exkurzemi velmi oblíbené převážně u žáků základní a stření škol. Během roku 2010 a 2011 se jich zúčastnilo na 800 účastníků. Za mnohé jmenujeme následující příspěvkové organizace: Soukromá sportovní základní škola Litvínov, ZŠ Most – Okružní, ZŠ Litvíno...
Celý článek


Výstavba Zvonice

Výstavba Zvonice byla zahájena v květnu 2010 stavební firmou Josef Štayr z Otvic. Během čtyř měsíců vyrostla na původně prázdném pozemku replika původní zvonice, která na Lesné stála cca před 100 lety. Byla vybavena plně funkčním zvonem s odbíjením hodin. Pro jeho výrobu byla oslovena firma Kovolitectví s.r.o. z Kostelce nad Orlicí. Samotný 40 kg zvon je vyzdoben jeřabinami a nápisem ve znění „Hlas můj jak hlas života nechte znít • dobrým lidem k potěšení • Krušným horám k ochránění", nechybí an...
Celý článek


Partner projektu

Městečko Seiffen, poprvé zmíněné roku 1324 a vzdálené 19,3 km, je známé především dřevěnými hračkami. Najdeme zde barokní kostel, krušnohorské muzeum dřevěných hraček či tradici hornictví. Ve městě se pořádá mnoho akcí pro turisty, nejvíce je navštěvované před Vánoci, kdy se koná slavný seifenský vánoční trh.Gemeimdeverwaltung Kurort Seiffen...
Celý článek


1 2