Turistická hra s GPS

Abyste si na své přišli také vy, příznivci pěší turistiky, vznikl v projektu „Přeshraniční celoroční cestovní ruch v regionu Seiffen-Lesná“ okruh se stanovišti, ve kterém na vás čekají nezapomenutelné zážitky a mnohá dobrodružství.

Inspirací pro vznik tohoto okruhu v okolí Lesné nám byl v současné době velmi oblíbený geocaching. „Lovci schránek - kešek“ putují po kraji a hledají jednotlivé schránky. Jejich cílem je zapsat se do sešítků umístěných ve schránkách. Mohou si vybrat věc z jejího obsahu a výměnou do ní vložit něco svého. V lokalitě Lesná se nachází takových kešek hned několik.

Během putování vás chceme kombinací nejmodernější navigační techniky seznámit s historií tohoto regionu, místními lidovými tradicemi a s krušnohorskou přírodou. Vzájemnou spoluprací a skládáním jednotlivých kousků skládačky spojíte krůček po krůčku celou trasu.

V průběhu cesty máte za úkol najít naše tabulky s nápovědami, na kterých jsou částečně zašifrované a částečně neúplné souřadnice příštího bodu. Vyřešením hádanky z tabulky získáte kompletní souřadnici dalšího místa. Informaci pak jednoduše zadáte do vašeho GPS zařízení a obdržíte údaj o směru a vzdálenosti k následujícímu bodu. Ale pozor! Elektronická navigace vám ukáže pouze směr a vzdálenost vzdušnou čarou. Cestu k určenému místu musíte už najít sami!

Vy, kteří nemáte k dispozici vlastní GPS přístroj, si jej můžete zapůjčit bezplatně po složení zálohy, která bude následně vrácena a po absolvování okruhu jej vrátit v sídle Horského klubu Lesná.

Okruh s jedenácti stanovišti je přibližně 7,5 km dlouhý a projdete jej zhruba za dvě a půl hodiny běžnou chůzí. Ve fotogalerii pod textem je možné prohlédnout si nejen výškový profil tratě, ale také stanoviště v terénu a zajímavá místa nalezená během vašeho putování.

Začátek a zároveň i konec trasy se nachází u Horského hotelu Lesná. Zde se vám po úspěšném zodpovězení všech otázek a zdolání tratě nabízí pozvání do tamní restaurace k ochutnání vyhlášených zvěřinových specialit.

U Horského hotelu Lesná je nově vybudované Krušnohorské muzeum, které tvoří replika Zvonice a Krušnohorský lidový dům se stálou muzejní expozicí o životě horalů a jejich krušnohorských tradic. Jedním z dalších přírodních úkazů při putování je Eduardova skála nacházející se v 908 m. n. m., z jejího vrchu se naskýtá daleký rozhled na krásnou okolní přírodu.

Nositel projektu (Tourismusverein Spielzeugdorf) zrealizoval tuto turistickou hru také na německé straně Krušných hor - v Seiffenu, ve městě vyhlášeném především řezbářskou výrobou dřevěných hraček.


Fotogalerie:


Starší články