Základní informace

Přeshraniční celoroční cestovní ruch v regionu  Seiffen - Lesná

Projekt je realizovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj s poskytnutím dotace z Programu Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 – 2013 ve výši celkové dotace 431 036,- EUR pro časové období 15. 06. 2009 do 14. 06. 2012

Nositel projektu je Tourismusverein Spielzeugdorf Kurort Seiffen e. V. (Lead partner), a partner projektu Horský klub Lesná v Krušných horách, občanské sdružení (Partner projektu).
Partneři spoluprací na projektu podporují myšlenku k udržení a dalšímu rozvoji celoročního přeshraničního ruchu v Krušnohoří, který je založen především na aktivní cykloturistice a lyžování. Tyto sportovní aktivity bude možno spojit i s poznáním různých pamětihodností regionu.
Investiční akce v rámci projektu partnera obsahují pořízení informační dotykové tabule, která bude vodítkem pro turisty, kteří s její pomocí mohou navštívit a poznat krásy Krušnohoří. Tabule bude informovat návštěvníky Krušných hor o významných místech, zajímavostech, památkách atd. Budou na ní také vyznačeny turistické stezky a cyklotrasy. Cyklisté a aktivní návštěvníci přivítají GPS přístroje, které budou v rámci projektu také pořízeny. Ty se budu plně využívat na zmapovaných cyklotrasách, jejichž délka na české straně bude cca 200km. Další aktivitou projektu je zakoupení Párty stanu, který bude využíván celoročně k pořádání společných akcí pro širokou veřejnost (partnerské, sportovní, společenské aj. akce).
Projekt je zaměřen na rozvoj přeshraničního celoročního cestovního ruchu a rozšíření zájmu o Krušnohoří jako celku, Věříme, že prodloužení cyklotras přiláká větší okruh sportovně aktivních občanů, kteří ocení možnosti GPS a dotykové tabule. Nezapomínáme ani na turisty, kteří si také přijdou na své, neboť mohou obdivovat krásu přírody, památky a zajímavosti Krušnohoří, jak na české tak německé straně. Zároveň se rozšíří volnočasové možnosti obyvatel regionu. Příhraniční publicitou (školení, informačními akcemi, reklamní prostředky) a pořádáním akcí se rozšíří okruh zájmu o Krušnohoří, čímž projekt přispěje k hospodářskému posílení oblasti a prohloubení spolupráce českých a německých zařízení.


Starší články