Ohlasy návštěvníků

Dopis pana Franze Schindlera k akci "Žehnání kaple"

Níže přikládáme překlad popisu od pana Franze Schindlera k akci, která proběhla dne 19. 6. 2011. Jednalo se o žehnání kaple/zvonice, která byla vystavěna na Lesné v rámci projektu "Zprostředkování společných historických hodnot lidových staveb a životního stylu včetně lidového umění v Krušnohorském regionu Seiffen/Lesná".

Překlad dopisu:

Lesná / Ladung v Krušných horách – ves v centru dějin

Projekt v rámci Programu Cíl 3 k podpoření přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko, spolufinancován z evropských fondů pro regionální rozvoj, nám upomíná na duchovní a kulturní život obyvatel hor a na dědictví našich předků.

Svěcení kaple Sv. Antonína se zvonicí na Lesné v Krušných horách se konalo dne 19. června 2011 ve 14 hodin. Svěcení se ujal litoměřický biskup. Další proslovy byly proneseny od k tomu oprávněných osob – farář pan Černý, pan farář Karl Brünnler z Olbernhau, pan farář Michael Harzer ze Seiffenu a další osobnosti. Kulturní orámování akce přijal mužský sbor z Německa a folklórní soubor z českých Krušných hor. Bylo zde přítomno přes 300 osob.

Výrok na zvonu zní:

„Hlas můj jak hlas života nechte znít, dobrým lidem k potěšení,  Krušným horám k ochránění.“

Olbernhau, 14 června 2011

Franz Schindler
 originál dopisu