O klubu

sídloHorský klub Lesná v Krušných horách, z. s.

Zapsaný spolek Horský klub Lesná v Krušných horách, z.s. sídlí v Horském hotelu Lesná ve východní části Krušných hor, nedaleko měst Chomutova a Mostu, v obci vzdálené 5 km od hranic s Německou spolkovou republikou.

Horský klub Lesná klade hlavní důraz na rozvoj volnočasových aktivit, podporuje myšlenku obnoveného Krušnohoří a usiluje o kulturní vnímání Krušných hor jako společného středoevropského celku. Po pěti letech svého působení na vrcholcích Krušných hor úzce spolupracuje i za hranicemi ČR a podílí se na konkrétní realizaci příhraničních projektů, které mají v současné době konkrétní podobu a své příznivce.

Hlavním posláním Horského klubu Lesná je vytváření příznivých podmínek pro provozování zimních sportů, zejména sjezdového a klasického lyžování, agroturistiky, turistiky, vysokohorské turistiky, cyklistiky – MTB a paraglidu. V projektu GPS se snaží o vybudování sítě cyklostezek a lyžařských stop a propojení velkých podkrušnohorských měst přes vrcholky Krušných hor dále do Německa. Pořádá kulturní akce, semináře, workshopy, výstavy, vernisáže, exkurze, výlety se zaměřením na ochranu životního prostředí a propagaci historie Krušných hor s přiblížením života horalů v dávných dobách. Nedaleko sídla klubu se nachází Krušnohorské muzeum a replika kaple se zvonicí, které poskytují zázemí pro uskutečňování těchto událostí.

Snahou a soustavnou prací členů Horského klubu Lesná bylo založení Krušnohorské bílé stopy, která obstarává údržbu běžecké lyžařské stopy v regionu. Ta se na dvou místech setkává se stopou na německé straně. Horský klub Lesná spolupracuje s lyžařským svazem SRN na společné propagaci Krušnohorské bílé stopy a společného navigačního systému.