Keramická pec pro děti

Zúčastnit se programu v Krušnohorském lidovém domě, vyrobit si na hrnčířském kruhu keramický suvenýr a ještě si ho nechat vypálit v keramické peci? To vše bude brzy možné v muzeu na Lesné.

ČEZ, a.s. podpořila projekt Horského klubu Lesná s názvem „Keramická pec pro děti“.  Z projektu byla zakoupena moderní výkonná nerezová pec, která plně vyhoví náročným horským podmínkám. Budou tak vypalovány výrobky zhotovené na hrnčířském kruhu. Zároveň byla pořízena keramická hlína, základní glazury a skříň na sušení výrobků. Projekt tak umožní dokončení děl, která si děti dosud odvážely nevypálené. Tvorba z hlíny je zaměřena především na děti, kdy přispěje k jejich zdokonalování v umělecké činnosti. Práci s hlínou a následné dokončení díla tak budou mít k dispozici žáci účastnící se pobytů na Lesné, či třídní kolektivy jezdící na školní výlety na Lesnou.

Horský Klub Lesná

Mgr. Kateřina Herzánová