Lesenští táborníci navštívili saské Krušnohoří

Jako již každým rokem připravilo i v letošním roce Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, o.p.s. pro děti z Ústeckého kraje, v období letních prázdnin, dva turnusy tábora s výukou anglického jazyka a environmentu. V týdnech 1. 7. – 8. 7. 2016 a 10. 7. – 17. 7. 2016 děti prožily aktivní dny plné zábavy, soutěží a her.

Sedmý ročník byl však jiný než ty předchozí. Vzhledem k podpoře Ústeckého kraje se malí táborníci mohli podívat za hranice ČR a seznámit se s kulturou a historií saské části Krušných hor. V rámci poznávacích výletů navštívili Muzeum hraček v Seiffenu, dům Stockhausen v Olbernhau a štolu Fortuna Bernstein v Deutschneudorfu.

Nechyběly i rukodělné aktivity. Krušnohorské muzeum na Lesné se každé odpoledne změnilo v malé „manufaktury“, kde pod rukama dětí vznikla „umělecká díla“ nejrůznějších tvarů. Děti si také vyzkoušely některá tradiční krušnohorská řemesla, jako např. paličkování, tkaní na tkalcovském stavu, výrobu dřevěných hraček aj.

A co si děti odnesly domů kromě svých výrobků? Nové informace o historii Krušných hor jak na české, tak německé straně. Naučily se ohleduplnosti k místní přírodě, posílily si svůj anglický projev a v neposlední řadě se naučily nové manuální dovednosti.

Nám nezbývá už nic jiného, než bilancovat. Jaký byl 7. ročník letního dětského tábora na Lesné? No prostě „FAJN“. Tak zase příští rok :-). 


Starší články